Bases Argizaiola

ARGIZAIOLA LEHIAKETA
OINARRIAK

PAPEREAN/ZURIBELTZEAN EDO KOLORETAN

TALDEAK: EUSKAL HERRIKO ARGAZKILARI TALDEEN ELKARTEko partaide diren guztiek esku ahal izango dute, hala nahi izanez gero eta ondorengo baldintzak betetzen badituzte:

1º FEDERAZIOAK BABESTUTAKO argazki lehiaketaren bat antolatzea.

2º Federazioari urteroko kuota ordainduta izatea.

3º Antolatzen duten lehiaketarentzat babesa eskatzean, ARGIZAIOLA LEHIAKETAn parte hartu nahi dutela ohartarazi beharko dute, eta 1. eta 2. baldintzak bete. OINHARRIETAN NABARMEN AGERTUKO DA “ARGIZAIOLA LEHIAKETAREN SAILKAPENERAKO BALIAGARRIA” esaldia eta lehiaketa horren oinarri orokorrak ere argitaratuko dira.

4º Argazkilari taldeek epaimahaiaren aktaren kopia bidali beharko dute Federaziora (argizaiolaehate@gmail.com), sailkatu direnen izen, helbide, e-mail eta telefonoa, eta irabazleei jakinaraziko zaie Argizaiolan parte hartzeko GONBITA bat jasotzeko eskubidea.

ARGAZKILARIAK: Euskal Herriko bizilagunak izango dira (Nafarroa eta Iparraldea barne hartuta) eta ondorengo baldintza hauek bete beharko dituzte:

1º ARGIZAIOLA LEHIAKETA OSATZEN DUTEN LEHIEAKETETATIK EDOZEINETAN KATEGORIA BAKOITZETAN LEHEN HIRU LEKUEN artean egotea, urte bakoitzean.
Nazional eta Internazional lehiaketenen irabazleak ez badira Euskal Herriko bizilagunak, gonbidapena lehen hiru saritu euskaldunei eramango die.

2º Sailkapenerako baliagarri diren lehiaketak amaitu eta gero (urte naturalaren epearen barruan) argazkilari bakoitzak GEHIENEZ ere BOST argazki aurkez ditzan gonbitea egingo du Federazioak (40 x 50 zmko paspartu eta gehienez 3 milimetroko lodiearekoa eta ezarrera askean).

GAIA LIBREA, Argizaiola Lehiaketako aurreko edizioetan aurkeztu gabeak. Gonbidapenak lortu diren lehiaketetan saritutako argazkiak ere sar daitezke.

Argazkiek lema edo izenburu bat edukiko dute, eta autorearen identifikazioa gutun azal itxi batean aurkeztuko beharko da argazkiaren lema edo izenburuarekin batera.

Argazkilari bakoitzak gehienez ere hiru gonbidapen jaso ahal izango ditu, eta beraz, gehienez ere hamabost argazki aurkeztu ahal izango ditu Argizaiola Lehiaketara.

GONBIDAPEN HORIEI ERANTZUNEZ JASOTZEN DIREN ARGAZKIEK HARTUKO DUTE PARTE «ARGIZAIOLA LEHIAKETAN».

Epaimahaiak, ARGIZAIOLA SARIA IZENEZ IZENDATUKO DEN LEHEN SARI BAT aukeratuko du eta aukeratutako gai eta prozeduren arabera azpimarratzeko modukotzat joz gero, bi accesit.

Emaitza Federakuntzaren WEB orrialdean argitaratuko da.

Lehiaketaren irabazlea garaikur berezi bat eta 600 euro jasoko ditu. Accesiten irabazle bakoitzak EHATErentzako diseñatutako garaikur bat jasoko du.

Horrez gain, Epaimahaiak beste argazki batzuk ere aukeratuko ditu, guztira HOGEITA HAMAR gutxienez, eta horiekin ERAKUSKETA IBILTARIA egingo da, kasu bakoitzean erabakiko den estatu mailako eta atzerriko aretoetan zehar.

Erakusketa ibiltaria osatuko duten argazki horiek, FEDERAZIOREN FOTOTEKAra joango dira erakusketa amaitutakoan, gehienez ere, egile bakoitzaren bi lan, eta horretarako, argazki horiek dohaintzan emateko konpromisoa hartzen dute argazkilariek.

Lehiaketara aurkeztu diren argazkiak USB-memoria batean emango zaizkio partaide bakoitzari; horretarako NAHITAEZKO ekarri behar da CD bat bereizmen handiko aurkeztutako argazkiekin (300 ppp).

ARGIZAIOLA LEHIAKETAren sariak Federazioak antolatuko duen bazkari batean emango dira eta nahi duten lehiakide eta argazkizale guztiek parte hartu ahal izango dute bertan. Ekitaldi berean Federazioaren beste aipamen batzuk, FIAP saria e.a., banatuko dira.

CERTAMEN ARGIZAIOLA
BASES

PAPEL / BLANCO Y NEGRO O COLOR

AGRUPACIONES: Podrán participar todas aquellas, pertenecientes a la FEDERACION DE AGRUPACIONES FOTOGRAFICAS DEL PAIS VASCO, que así lo deseen y cumplan los siguientes requerimientos:

1º Que convoquen un concurso fotográfico PATROCINADO POR LA FEDERACION.

2º Tengan abonada la cuota anual a la Federación.

3º Al solicitar el patrocinio de su concurso, deberán advertir que desean participar en el TROFEO ARGIZAIOLA y cumplir con los requisitos 1 y 2. EN SUS BASES SE INDICARA DE FORMA DESTACADA «CLASIFICATORIO CERTAMEN ARGIZAIOLA” y publicarán las bases generales del mismo.

4º Las Agrupaciones remitirán a la Federación (argizaiolaehate@gmail.com) una copia del acta del jurado, indicando nombre, dirección, e-mail y teléfono de los clasificados y deberán comunicar a los ganadores el derecho a recibir una INVITACIÓN para participar en el Argizaiola.

FOTÓGRAFOS: Serán residentes en el País Vasco (incluido Navarra e Iparralde) y reunir las siguientes condiciones:

1º Quedar clasificado en uno de los TRES PRIMEROS LUGARES DE CADA CATEGORIA EN CUALQUIERA DE LOS CONCURSOS QUE INTEGREN EL CERTAMEN ARGIZAIOLA en cada año natural. En el caso de que en los concursos nacionales o internacionales los ganadores no fueran residentes en el País Vasco, la clasificación se trasladará a los tres primeros clasificados vascos.

2º Una vez finalizados los concursos clasificatorios (dentro del periodo de año natural) la Federación invitará a dichos fotógrafos a presentar un MAXIMO de CINCO fotografías cada uno (sobre paspartú de 40 x  50 y máximo de 3 mm de espesor, con colocación libre).

TEMA LIBRE, no presentadas al Certamen Argizaiola en anteriores ediciones. Se podrán incluir las fotografías premiadas en los concursos en los que se han obtenido las invitaciones.

Las fotografías se identificarán con un lema y/o título y la identificación del autor irá en sobre cerrado con dicho lema.

Cada fotógrafo solo podrá optar a un máximo de tres invitaciones y por lo tanto presentar al Certamen Argizaiola un máximo de quince fotografías.

LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE RECIBAN EN RESPUESTA A ESTAS INVITACIONES SERÁN LAS QUE PARTICIPEN EN EL ”CERTAMEN ARGIZAIOLA”.

Reunido el Jurado escogerá un PRIMER PREMIO QUE SERA DENOMINADO TROFEO ARGIZAIOLA y dos accésits en virtud de temas y procedimientos que merezcan ser destacados.

El resultado se publicará en la WEB de la Federación.

El ganador del Certamen recibirá un trofeo original y un premio de 600 euros. Los ganadores de los dos accésits recibirán un trofeo diseñado para la FAFPV.

El Jurado escogerá otras fotografías, hasta completar un número no inferior a TREINTA, con las que se formará una EXPOSICION ITINERANTE por las salas nacionales y extranjeras a determinar en cada caso.

Estas fotografías que compondrán la exposición itinerante, al finalizar la misma un máximo de 2 por autor, pasarán a formar parte de la FOTOTECA DE LA FEDERACIÓN, para lo cual los fotógrafos participantes se comprometen a ello en donación.

A cada participante se le entregará un pendrive con las fotografías presentadas al Certamen, para lo cual es IMPRESCINDIBLE que cada uno aporte un CD con las obras participantes en alta resolución (300 ppp).

Los premios del CERTAMEN ARGIZAIOLA se entregarán en el transcurso de una comida que organizará la Federación y en la que podrán participar cuantos Concursantes y aficionados lo deseen. En el mismo acto se entregarán otras distinciones de la Federación, FIAP, etc.

2 thoughts on “Bases Argizaiola

  1. ¿Como se deben presentar las fotos y los datos de autor? ¿A donde hay que enviarlas? Y ¿ cuál es el plazo de presentación? No he conseguido ver esta información en las bases.

  2. Mi pregunta es sobre como debo de identificar las fotografías, y si mis datos personales deben de aparecer al dorso de las obras, o en sobre aparte. Me parece que en las bases no pone nada al respecto.
    Atentamente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.